37. rocznica wprowadzenia stanu wojennego - Jerzy Urban

Jerzy Urban 25 października 1981 roku zapowiedział utworzenie wojskowych Terenowych Grup Operacyjnych do walki ze skutkami zimy. 13 grudnia okazało się, że żołnierze zostali wykorzystani do rozprawy z opozycją. Jedno z nielicznych nagrań Jerzego Urbana jako rzecznika rządu dostępne na www.stanwojenny.polskieradio.pl