4Developers 2018: Przetwarzanie Big Data w oparciu o architekturę Lambda (Tomasz Krawczyk)

Przetwarzanie Big Data w oparciu o architekturę Lambda na platformie Azure

Według szacunków do 2020 roku wygenerujmy 40 Zetta byte’ów, a do roku 2025 aż 163 Zetta byte’ów różnego rodzaju danych, a ich dokładna analiza ACpozwali na odkrywanie nowych zjawisk, optymalizacje procesów, czy wspomaganie procesów decyzyjnych. Aby efektywnie przetwarzać tak duże zbiory danych potrzebujemy nowych technik analizy danych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Ważną role pełni tutaj chmura Azure, która oferuje szereg usług, przy użyciu których możemy tworzyć rozwiązania na potrzeby przetwarzania Big Data zarówno w trybie batch’owych jak i ‘near real time’. Podczas sesji stworzymy przykładowe rozwiązanie przetwarzania Big Data oparte o architekturę Lambda , z wykorzystaniem usług platformy Azure, takich jak Azure Data Factory, Azure Stream Analytics, Azure HdInsight, Azure Event (IoT) Hub, czy Azure Data Lake.

4Developers: http://4developers.org.pl
Facebook: https://www.facebook.com/4Developers/

Twitter: https://twitter.com/4developers