4Developers Katowice: Rewolucja w analizie danych RevoscaleR i RevoscalePy, Tomasz Krawczyk

Języki R i Python to niewątpliwe dwa najpopularniejsze języki w obszarze analizy danych - R nazywany jest złotym dzieckiem Data Science , a Python to niekwestionowany król Data Science. Revoscaler (język R) oraz Revoscalepy (język Python) to biblioteki uczenia maszynowego oferowane przez Microsoft, w usługach takich jakich Machine Learning Services czy Machine Learning Server. Szczególnie ciekawe jest wykorzystanie tych bibliotek w Microsoft SQL Server, który dzięki integracji z językami R i Python staje się zaawansowanym narzędziem analitycznym.
Celem sesji jest z jest prezentacja praktycznego zastosowania bibliotek Revoscaler oraz Revoscalepy w analizie danych z wykorzystaniem SQL Server’a, w tym używania modeli uczenia maszynowego bezpośrednio z kodu T-SQL.