8. Gdyby - Krystyna Zachwatowicz - Piwnica pod Baranami

Koncert z okazji przyznania Piotrowi Skrzyneckiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Krakowa.
Występują artyści Piwnicy pod Baranami i goście.
Kabaretowy monolog dawnej artystki Piwnicy pod Baranami, wygłoszony w loży honorowej.