Adwentyści Dnia Siódmego - chrześcijanie?

"Niniejszy artykuł nie wyczerpuje oceny zgodności nauk i praktyk Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w porównaniu z Biblią....W tym artykule nie oceniałem postawy poszczególnych członków KADS. Nie znam przecież wszystkich i nie o to tutaj chodziło....

http://www.kuzbawieniu.pl/artykuly/ostrzegamy/239-adwentysci-dnia-siodmego-chrzescijanie

http://www.kuzbawieniu.pl/
............................................................................................................................................

Zasada 24 - służba Jezusa w Niebiańskiej Świątyni 00:02:34
Zasada 13 - Ostatek i jego misja 00:10:52
Zasada 15 - Chrzest 00:13:30
Zasada 19 - prawo Boże 00:15:20
Zasada 20 - sobota / zasada 22 - Chrześcijańskie zachowanie 00:17:37
Zasada 26 - śmierć i zmartwychwstanie 00:25:09
Zasada 18 - Dar proroctwa 00:29:17
Podsumowanie 00:38:44
................................................................................................................

linki użyte w filmie:

Oficjalna strona KADS - https://adwent.pl/
Zasady wiary KADS - https://adwent.pl/o-kosciele/zasady-wiary/zasady-wiary/
............................................................................................................................................
studium listu do Hebrajczyków - http://www.tiqva.pl/list-do-hebrajczykow

Jak blisko jesteśmy? Dave Hunt - http://www.tiqva.pl/jak-blisko-jestesmy

Żydzi - naród wybrany przez Boga
http://www.kuzbawieniu.pl/artykuly/rozwazania-biblijne/180-zydzi-narod-wybrany-przez-boga

Przymierze z Synaju i Nowe Przymierze w Piśmie Świętym http://www.tiqva.pl/multimedia/mp3/256-przymierze-z-synaju-i-nowe-przymierze-w-pimie-witym-mp3

97 i 98 lekcja studium Ew. Mateusza http://kuzbawieniu.pl/studia/ew-mateusza/249-ew-mateusza-cz-97-106

studium Listu do Rzymian http://www.tiqva.pl/list-do-rzymian

Śmierć, czyli co Biblia mówi o umieraniu
http://www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/232-mier-czyli-co-biblia-mowi-o-umieraniu

Życie, czyli co Biblia mówi o zmartwychwstaniu i nieśmiertelności http://www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/247-ycie-czyli-co-biblia-mowi-o-zmartwychwstaniu-i-niemiertelnoci

Czy jesteś gotowy na śmierć? http://www.kuzbawieniu.pl/artykuly/wazne-pytania/172-czy-jestes-gotowy-na-smierc

Grzech - kara i zapłata http://www.kuzbawieniu.pl/artykuly/rozwazania-biblijne/167-grzech-kara-i-zaplata

"Dusza i ciało zawsze razem" http://www.adwentysci.waw.pl/felieton.php?subaction=showfull&id=1308258316&archive=&start_from=&ucat=13&

lekcja nr 89 Ew. Mateusza http://www.kuzbawieniu.pl/studia/ew-mateusza/247-ew-mateusza-cz-85-90

"Niewinne kłamstwo" (The White Lie) Walter Rea http://ellenwhite.dekalog.pl/przeciw/whitelie.htm

Kryzys sumienia - Franz Raymond https://www.chlebznieba.pl/assets/files/pdf/KRYZYS_SUMIENIA.pdf
"10 dni modlitwy 2017" https://adwent.pl/wp-content/uploads/2016/12/10-Dni-Modlitwy-2017.pdf

ruch KADS i fałszywe nauki Ellen G. White https://youtu.be/WuGoDavosTs

Życie E. G. White - Obalenie jej twierdzeń D. M. Canright http://ellenwhite.dekalog.pl/przeciw/zycie_egw.htm

Krótki szkic jej życia http://ellenwhite.dekalog.pl/przeciw/zycie_egw.htm#krotki
.....................................................................................................................................................
Pozdrawiam Cię kimkolwiek jesteś. maczuga71