Armia Krajowa - polityczne aspekty powstania i działania

Armia Krajowa wywodziła się ze Związku Walki Zbrojnej i Polskiego Związku Powstańczego, ale w skład jej weszło wiele mniejszych organizacji .
Zarówno powstanie AK , jak i jej działalność w czasie II wojny światowej , nie odbywało się w próżni geopolitycznej.