Ballady i Romanse Adam Mickiewicz. Audiobook

Ballady i romanse -- zbiór ballad Adama Mickiewicza, wydany w 1822 w Wilnie jako część pierwszego tomu Poezyj. Uważany jest za początek rozwoju gatunku ballady w literaturze polskiej oraz za manifest polskiego romantyzmu.
Opis Wikipedia