BAZAROWY ORIENT PKF nr 16 z 1991 r.

NIE POMIJAJ REKLAM – DZIĘKI NIM MOŻEMY PROWADZIĆ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ!

Tytuły: "Wschód - Zachód", "Na swoim miejscu", "Bijące liczniki", "Mecz"
Tekst: Edward Mikołajczyk
Czyta: Jerzy Rosołowski
Producent: Studio Filmowe KRONIKA