Biblioteka Otwartej Nauki: prof. Henryk Samsonowicz

www.bon.edu.pl
www.facebook.com/BibliotekaOtwartejNauki

"Przyspieszenie przekazu wiedzy i kolejna rewolucja w zakresie kształcenia" - prof. Henryk Samsonowicz

Zdjęcia, montaż, produkcja: Dimitri Kiełbasiewicz, Julia Dołgoszyja


Rozmowy przeprowadzili: Klaudia Grabowska, Łukasz Kozak, Paweł Nowak

Video jest dostępne na licencji CC-BY-SA http://creativecommons.org/licenses/b...
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz: Biblioteka Otwartej Nauki.