CSI4 Poznań Anna Kosow dekoracja

Konkurs Juniorów o puchar TVP Poznań
1. Anna Kosow na Chicago
2. Izabela Grochowina na Cartier
3. Aleksandra Bolko na Dragon

Uwaga: Ania Kosow na dekoracji dosiada swojego drugiego konia Kosow Cannmor, na którym jechała swój drugi przejazd.