CZŁOWIECZEŃSTWO NA MIARĘ CHRYSTUSA - Adam Szustak OP

Kazanie z dnia 16 maja 2021 r.

Adam Szustak OP


CZYTANIA


Dz 1, 1-11

Ef 4, 1-13Mk 16, 15-20