Polityka DMCA

Informacje dotyczące roszczeń dotyczących praw autorskich

W ramach naszej misji opracowania najbardziej kompletnego przeszukiwalnego indeksu plików wideo legalnie opublikowanych w Internecie w celach promocyjnych i innych prawnych, nasz robot indeksujący stale przeszukuje Internet w poszukiwaniu nowych, legalnie opublikowanych plików wideo. Jesteśmy jednak przede wszystkim narzędziem do lokalizowania informacji i nie utrzymujemy żadnego nadzoru redakcyjnego nad linkami w naszym indeksie wyszukiwania. Nie kontrolujemy stron internetowych osób trzecich zawartych w naszym indeksie. Nie jesteśmy witryną „udostępniania plików”, peer to peer lub w inny sposób; i w żaden sposób nie wspieramy ani nie popieramy nielegalnego kopiowania wideo. Ponieważ nie jesteśmy właścicielami ani nie mamy kontroli redakcyjnej nad tymi witrynami stron trzecich, możliwe jest, że nasz indeks może zawierać linki do niektórych plików wideo, które zostały opublikowane bez zgody właściciela praw autorskich.

Łączymy się z właścicielami praw autorskich w celu ochrony ich własnych praw autorskich. Natychmiast usuniemy ten link w odpowiedzi na ważne powiadomienie o domniemanym naruszeniu przepisów złożone zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”). Wzywamy właścicieli praw autorskich do bezpośredniego kontaktu z dowolną witryną strony trzeciej, która opublikowała plik wideo naruszający prawa autorskie. Odsyłacz w indeksie witryny wskazuje tylko lokalizację pliku przechowywanego w innym miejscu w sieci. W związku z tym, chociaż ta witryna internetowa może i usuwa link ze swojej wyszukiwarki na żądanie, nie usuwa, ponieważ nie może usunąć naruszającego prawa pliku, który został opublikowany i jest hostowany w Internecie przez stronę trzecią, nad którą ta strona nie ma kontrola. Zalecamy skorzystanie z naszej wyszukiwarki w celu zidentyfikowania strony trzeciej, która opublikowała i hostuje plik naruszający prawa, oraz skontaktowania się z tą stroną trzecią w celu usunięcia samego pliku wideo naruszającego prawo przed usunięciem linku.

Ustawa Digital Millennium Copyright Act

Naszą zasadą jest niezwłoczne reagowanie na wyraźne powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich. Ta strona opisuje informacje, które powinny znajdować się w tych powiadomieniach. Procedura ta ma na celu uproszczenie przesyłania zawiadomień o domniemanym naruszeniu na tej stronie, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby otrzymywanych przez nas zawiadomień, które są fałszywe lub trudne do zrozumienia lub weryfikacji. Formularz powiadomienia określony poniżej jest zgodny z formularzem wymaganym przez prawo Stanów Zjednoczonych (którego oficjalne streszczenie znajduje się na stronie internetowej Urzędu ds. Praw Autorskich USA, http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf) , ale odpowiemy na powiadomienia o tym formularzu również z innych jurysdykcji. Przed złożeniem zawiadomienia zalecamy skonsultowanie się z doradcą prawnym. Należy również pamiętać, że za fałszywe roszczenia na podstawie DMCA nakładane są kary (w tym koszty i honoraria prawnicze). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.chillingeffects.org/dmca512/faq.cgi.

Powiadomienie o naruszeniu

Aby przesłać nam powiadomienie o naruszeniu praw, musisz przekazać stronie internetowej Agenta ds. praw autorskich wyznaczonego poniżej pisemne powiadomienie (wiadomość e-mail zawierającą każdy z elementów wymienionych poniżej:

  • Podpis elektroniczny lub fizyczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich (wysoce zalecany dokument Word lub PDF);
  • Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które Twoim zdaniem zostało naruszone, identyfikacja godziny, daty i link (y) materiału, który Twoim zdaniem narusza prawa, został wyświetlony na stronie internetowej lub w serwisie, a wszelkie inne informacje, które są w wystarczającym stopniu wystarczające do zlokalizowania tego serwisu;
  • Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;
  • Twoje oświadczenie, że w dobrej wierze wierzysz, że kwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i
  • Oświadczenie złożone pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.