dr Igor Janke - Konfederacja dysydentów - konserwatywne media społeczne

Kongres Polska Wielki Projekt
Panel Media publiczne, prywatne i społeczne (7 maja)