#DrugieCzytanie | 11 czerwca 2020

#DrugieCzytanie
1 Kor 10, 16-17
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia:
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

2 komentarze:

Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐
Józef Małachowski
Józef Małachowski:
Bogu niech będą dzięki.