DZIERŻONIOWSKA DUŻA KARTA RODZINY

Najważniejszym elementem kolejnej już sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa, która odbyła się 26 maja w sali rycerskiej było udzielenie na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium dla burmistrza Dzierżoniowa Marka Pioruna za wykonanie budżetu miasta za rok 2013.