EduKredka – DZIEŃ DZIECKA / Film edukacyjny #13

EduKredka – DZIEŃ DZIECKA / Film edukacyjny #DLADZIECI #13
Film edukacyjny wyjaśnia, jak i kiedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka! Materiał prezentuje kontynenty świata oraz ukazuje, jak różnią się od siebie ludzie je zamieszkujący. Pokazuje różnice dotyczące wyglądu, religii i kultury dzieci świata, ale też podkreśla ich wspólne cechy i charakterystyczne zachowania. Przybliża odmienne oblicza i warunki do rozwoju dzieci z różnych zakątków świata. Wyjaśnia, czym jest UNICEF i na czym polega działalność tej organizacji. Objaśnia, czym jest Konwencja o prawach dziecka oraz kto stoi na straży jej przestrzegania. Zaznajamia z prawami dziecka, które przysługują bezwzględnie wszystkim dzieciom. Opowiada o Januszu Korczaku, lekarzu, pedagogu, pisarzu i przede wszystkim przyjacielu wszystkich dzieci. Film uczy tolerancji i szacunku wobec ludzi różnych ras, narodowości i wyznań. Stanowi pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podczas zajęć stacjonarnych oraz online.

⬇⬇ ZOBACZ CZEGO DOWIESZ SIĘ Z TEGO FILMU ⬇⬇
0:10 - Kontynenty i ludzie je zamieszkujący.
0:40 - Dzieci świata - różnice i podobieństwa.

2:05 - Międzynarodowy Dzień Dziecka.
2:42 - Oblicza życia dzieci z różnych zakątków świata.
3:53 – UNICEF.
4:25 – Prawa dziecka.
7:35 - Janusz Korczak.

Odwiedź mojego Facebooka: https://www.facebook.com/EduKredka-100687895248869
oraz sklep EduKredki: https://www.facebook.com/EduKredka-100687895248869/shop/?referral_code=page_shop_tab&preview=1&ref=page_internal

Subskrybuj mój kanał #EduKredka: https://www.youtube.com/channel/UCy0g...

▻ Add music to video projects in video leap
▻ Canva

#edukacjawczesnoszkolna #wychowanieprzedszkolne #zajęciaonline #zdalnanauka #filmedukacyjny #materiałydlanauczycieli #naukahybrydowa #materiałypomocnicze #naukaprzezzabawę #DzieńDziecka #dzieciświata #1czerwca #dzieci #dziecko #prawadziecka #MiędzynarodowyDzieńDziecka #Konwencjaoprawachdziecka #RzecznikPrawDziecka #UNICEF #kontynenty #świat #JanuszKorczak

Powiązane wiadomości: