Elektroniczny dziennik

W Kamiennej Górze powstał bardzo odważny pomysł. Najprawdopodobniej od nowego roku szkolnego, w Zespole Szkół Ogólnokształcących odejdą w niepamięć papierowe dzienniki.

Rozwiązanie ma na celu ułatwić dostęp do ocen, umożliwić kontrolę nad nieobecnościami oraz uprościć pracę nauczycielom.
W teorii wszystko brzmi interesująco, nie wiadomo jak z innowacyjnym systemem poradzi sobie grono pedagogiczne.
Jak mówi dyrektor szkoły, System Kontroli Postępów jest trudny do złamania. W bieżącym roku szkolnym oceny są wpisywane dwutorowo, tzn na papierze i w komputerze. Wszyscy pomału przywykli do widoku nauczyciela z laptopem na korytarzu.