Elektryk Żyrardów Film Promocyjny wersja 2017

Firm promocyjny Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie wersja 2017

Technikum
Technik elektryk
Technik mechatronik
Technik informatyk

Technik logistyk
Technik fotografii i multimediów
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Szkoła Branżowa I Stopnia
elektryk, lakiernik, elektromechanik, ślusarz, fryzjer, sprzedawca, zdun, murarz, stolarz, cukiernik, kowal, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, ogrodnik, piekarz, kelner, i inne zgłoszone przez kandydatów


Jesteśmy największą ponadpodstawową szkołą techniczną w Żyrardowie !
Od 1945 roku przygotowujemy młodzież naszego miasta i regionu do dorosłego życia i pracy zawodowej. Ponad 16 tysięcy absolwentów, cenionych ludzi: naukowców, profesorów, doktorów, przedsiębiorców, sportowców, aktorów a przede wszystkim tysiące dobrze wykwalifikowanych techników i  inżynierów, którzy doskonale potrafią odnaleźć się  na polskim i zagranicznych rynkach pracy. Wysoki  poziom kształcenia zawodowego, który gwarantuje dobre przygotowanie absolwentów do pracy i studiów, kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach  z uprawnieniami egzaminatorów OKE oraz nowoczesna baza techno - dydaktyczna, niepowtarzalny klimat i szczególna, przyjazna atmosfera najstarszej szkoły technicznej w  Żyrardowie.

W latach 2017-2018 budynek szkoły został poddany kapitalnemu remontowi, wymieniono  wyposażenie, pracownie są klimatyzowane, zainstalowano internet światłowodowy do 300Mbps, szatnie wyposażono w indywidualne szafki dla uczniów. Nowoczesny obiekt sportowy oddany do użytku we wrześniu 2016 roku, z halą sportową o wymiarach 36x28 metrów, trybunami na 250 miejsc, szatniami, salą fitness i siłownią. Jesteśmy w fazie projektowania nowoczesnego kompleksu lekkoatletycznego z pełnowymiarową bieżnią i boiskiem piłkarskim, siłownią zewnętrzną i parkiem streetwork. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowym programie ERASMUS+, w tym min. staże i praktyki zawodowe w Portugalii.