#Ewangelia | 11 czerwca 2020

#Ewangelia
J 6, 51-58
Jezus powiedział do Żydów:
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało wydane za życie świata».
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

10 komentarze:

Beata Żurkowska
Beata Żurkowska:
Boze dziekuję za Twoja krew i cialo Twoje -dzieki temu będę zyla na wieki wielbiac Ciebie Boze. ♥️🙏⭐🌙⭐
Malgorzata Spiewak
Malgorzata Spiewak:
Chwała Tobie CHRYSTE 🙏💕
Elzbieta Piatek
Elzbieta Piatek:
Dzięki Panie za Twoje Ciało!
Katarzyna Chmiel
Katarzyna Chmiel:
Amen ❣️ ✝️ ❣️
Zofia Mroczek
Zofia Mroczek:
Tylko pociecha w Bogu
Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐
danuta sosnowska
danuta sosnowska:
💥💛❤Bog zzplac🌐
Zdzisia Szopa
Zdzisia Szopa:
♥️♥️♥️
Grażyna Hordejuk
Grażyna Hordejuk:
Bogu niech będą dzięki
Józef Małachowski
Józef Małachowski:
Chwała Tobie Chryste.