#Ewangelia | 23 lutego 2020

Pax!
Stanęliśmy przed koniecznością dość pilnej wymiany sprzętu nagrywającego. Koszt zakupu kamery to ok. 15.000 złotych. Jeśli chcielibyście nas wesprzeć w realizacji tego zadania, będziemy wdzięczni.
Prosimy o wpłaty na konto: 31 1140 2004 0000 3802 6908 7889 z dopiskiem „Darowizna Maskacjusz TV”.
Dziękujemy.
___

#Ewangelia
(Mt 5, 38-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

4 komentarze:

Wioletta Szopa
Wioletta Szopa:
Bóg zapłać 💟!
Zofia Mroczek
Zofia Mroczek:
Było mi to potrzebne, ta Ewangelia to Słowo
Janina Pędrak
Janina Pędrak:
Chwała Tobie Panie.
Józef Małachowski
Józef Małachowski:
Chwała Tobie Chryste.