#Ewangelia | 24 października 2020

#Ewangelia
24 października 2020
Łk 13, 1-9
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

11 komentarze:

Teresa
Teresa:
Chwała Tobie Chryste ⚘🙏
Janka
Janka:
Swiety lukaszu prosze oblogoslawiensto o szczesliwa iblogoslawiona noc z bogiem....
teresa herok
teresa herok:
Chwała Tobie Chryste 💗🙏
Malgorzata Spiewak
Malgorzata Spiewak:
Chwała Tobie Chryste 🙏💕
Iwona Szymanska
Iwona Szymanska:
BÓG ZAPŁAĆ ❤️💙
Wioletta Szopa
Wioletta Szopa:
Bóg zapłać 🌺!
Maria Lewicka
Maria Lewicka:
🙏
Małgorzata Plata
Małgorzata Plata:
❤️❤️❤️
eudajmonia
eudajmonia:
❤️❤️❤️
Edward Lamek
Edward Lamek:
🖐🙏🤗
Zdzisia Szopa
Zdzisia Szopa:
♥️♥️♥️