#Ewangelia | 25 października 2020

#Ewangelia
25 października 2020
Mt 22, 34-40
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

10 komentarze:

Malgorzata Spiewak
Malgorzata Spiewak:
Chwała Tobie CHRYSTE 🙏💕
Iwona Szymanska
Iwona Szymanska:
BÓG ZAPŁAĆ ❤️💙
Genowefa Czarnecka
Genowefa Czarnecka:
Bóg zapłać 🙏
Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐
Malina Manius
Malina Manius:
AMEN 🙏❤🙏🌷🌷🌷💕
Valdi Malik
Valdi Malik:
Tak✝️M🇵🇱📖🌍🕊️🛐
Piotr Marchlewski
Piotr Marchlewski:
💚
Katarzyna Sykuła
Katarzyna Sykuła:
Amen 🙏♥️
Teresa
Teresa:
🙏❤⚘
grzegorz kasprzak
grzegorz kasprzak:
Oto Słowo Pańskie