#Ewangelia | 26 czerwca 2020

#Ewangelia
Mt 8, 1-4
Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić». Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: «Chcę, bądź oczyszczony! » I natychmiast został oczyszczony z trądu.
Jezus powiedział do niego: «Uważaj, nie mów o tym nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

4 komentarze:

Klaudia Rapacinska
Klaudia Rapacinska:
💛🙏🏼
Maria Lewicka
Maria Lewicka:
❤🙏
Józef Małachowski
Józef Małachowski:
Chwała Tobie Chryste.
Grażyna Chmiel
Grażyna Chmiel:
Panie jeśli chcesz- przypominam sobie te słowa zawsze kiedy podejmuję jakąś decyzję 🤔 ale wtedy też muszę wspomnieć "bądź wola Twoja" ale ufam że Bóg zna moje myśli i wybierze najlepsze rozwiązanie 😊