#Ewangelia | 28 listopada 2020

#Ewangelia
Łk 21, 34-36
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

10 komentarze:

Elżbieta Romaniak
Elżbieta Romaniak:
Chwała Tobie Chryste😘
Iwona Szymanska
Iwona Szymanska:
BÓG ZAPŁAĆ ❤️💙
Piotr Marchlewski
Piotr Marchlewski:
🙂💚
Teresa
Teresa:
🙏♥️♥️
Genowefa Czarnecka
Genowefa Czarnecka:
Bóg zapłać 🙏
Małgorzata Plata
Małgorzata Plata:
❤️❤️❤️
Jacek Luszczak
Jacek Luszczak:
🙏
Klaudia Rapacinska
Klaudia Rapacinska:
💙
Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐
grzegorz kasprzak
grzegorz kasprzak:
Oto Słowo Pańskie