#Ewangelia | 29 czerwca 2020 | Msza w dzień

#Ewangelia
Mt 16, 13-19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

6 komentarze:

Iwona D.
Iwona D.:
Chwała Tobie Chryste ❤
Małgorzata Plata
Małgorzata Plata:
♥️♥️♥️
Klaudia Rapacinska
Klaudia Rapacinska:
Amen❤️
Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐
Kamila Sztal
Kamila Sztal:
Dziękuję 🌞
Zdzisia Szopa
Zdzisia Szopa:
♥️♥️♥️