#Ewangelia | 7 kwietnia 2021

7 kwietnia 2021
#Ewangelia
Łk 24, 13-35
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.
On zaś ich zapytał: «Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało».
Zapytał ich: «Cóż takiego?»

Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli».
Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?»
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Powiązane wiadomości:

17 komentarze:

Daniela Jurkowska
Daniela Jurkowska:
Chwała Tobie Chryste! ❤
Iwona Szymanska
Iwona Szymanska:
BÓG ZAPŁAĆ ❤️💙
Dorota Mączkowska
Dorota Mączkowska:
Bogu niech będą dzięki 🙏🏻😇❤️
Teresa
Teresa:
Chwała Tobie Chryste
Kamila Sztal
Kamila Sztal:
Bóg zapłać ♥️
Genowefa Czarnecka
Genowefa Czarnecka:
Bóg zapłać 🙏
Halina Skonieczna
Halina Skonieczna:
Bogu niech będą dzięki
Agnieszka Zielińska
Agnieszka Zielińska:
Bogu niech będą dzięki!
Lidia Woszczyk
Lidia Woszczyk:
Jaki był? że Go nie poznali? Zawsze mnie to zastanawia, czy zmienił się zewnętrznie??? Czy mógł przybierać inna postać? Maria Magdalena też Go nie poznała , przepiękna🙂 ta Ewangelia
Terra Vitts
Terra Vitts:
❤️🔥🔥🔥🕯️🔥🔥🔥❤️ CHWAŁA TOBIE CHRYSTE.
Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐
Grazyna Kopczynska
Grazyna Kopczynska:
❤️🙏🏼
Klaudia Rapacinska
Klaudia Rapacinska:
💛💛💛
Zdzisia Szopa
Zdzisia Szopa:
❤️❤️❤️
janina janecka
janina janecka:
Pan Jezus Najcierpliwszy, i Najbardziej Milujący Nauczyciel całe życie otwiera mi oczy... Bądź UWIELBIONY JEZU CHRYSTE
Jacek Ł.
Jacek Ł.:
🙏
Piotr Marchlewski
Piotr Marchlewski:
🤔