#Ewangelia | 7 stycznia 2022

#Ewangelia
Mt 4, 12-17. 23-25
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których nękały rozmaite choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i paralityków. A On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.

10 komentarze:

T
T:
Chwała Tobie Chryste ⚘⚘⚘
Teresa Id
Teresa Id:
Chwała Tobie Chryste 💓🌞
Halina Skonieczna
Halina Skonieczna:
Chwała tobie panie
Teresa Łopata
Teresa Łopata:
Chwała Tobie Chryste!
Daniela Jurkowska
Daniela Jurkowska:
Chwała Tobie Chryste! ❤🙏❤
Terra Vitts
Terra Vitts:
❤️🔥🔥🔥🕯️🔥🔥🔥❤️ CHWAŁA TOBIE CHRYSTE ❤️🔥❤️
Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐
Prowadzona drogami życia przez Ojca
Prowadzona drogami życia przez Ojca:
Chwała Tobie nasz Panie Wiekuisty ❤🔥🙏🏻
Irena Herman
Irena Herman:
🎄🎄❤🙏❤😇❤🎄🎄BÓG ZAPŁAĆ JEZU UFAM TOBIE
Assen Kolev
Assen Kolev:
Chwała Tobie Chryste.