#EwangeliarzOP ll 21 czerwca 2020 ll Mt 10, 26-33

#dominikaniepl #EwangeliarzOP #WojciechJędrzejewskiOP

Codzienny komentarz do Ewangelii o. Wojciecha Jędrzejewskiego OP.
_______________________________________

Ewangelia (Mt 10, 26-33)


Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

________________________________________

Zapraszamy do subskrybowania kanału na YT:
http://bit.ly/dominikanieYT

Można nas również znaleźć na Facebooku:
http://bit.ly/dominikanieFB

Tu nas można wesprzeć:
https://patronite.pl/langustanapalmie
_______________________________________

12 komentarze:

gabi k
gabi k:
Czuję się ukochaną córką Boga Króla🌞Amen.Dobrego dnia💙
Marek Koralewski
Marek Koralewski:
MIŁOŚĆ MI WSZYSTKO WYJAŚNIŁA :) ...
Dorota Górak
Dorota Górak:
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że posłał Syna swego Jednorodzonego na świat
abyśmy życie mieli dzięki Niemu. 1J 4,9
Wiktor Wandachowicz
Wiktor Wandachowicz:
Dziś w Ewangelii dwa razy (właściwie to trzy razy) słyszymy: Nie bójcie się. Kiedy Bóg jest z nami, nie mamy się czego lękać.
Czytam książkę o Apokalipsie*, gdzie są opisywane cztery bestie. Ostatnia i największa, która zostanie rzucona na spalenie, pokonana przez Jezusa - to strach.
(* "Straszna książka" - o. Adam Szustak z uwagami ks. Marcina Kowalskiego)
Przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść. Przeciwieństwem miłości jest strach. Z niego biorą się wszelkie złe uczynki, ze strachu przed nagością pierwszy człowiek ukrył się przed Bogiem w krzakach. Zgrzeszył nie wierząc Bogu, nie wierząc Jego słowu.
Za każdym razem gdy Bóg mówi do nas: nie lękajcie się, daje nam obietnicę swojej miłości.

Podobnie mówił Piotr Pawlukiewicz w kazaniu do tej samej Ewangelii:
https://youtu.be/YO1UZHXdSh8
Ks. Piotr Pawlukiewicz - Nie bój się! Jesteś dla Boga ważna! Jesteś ważny!
"Przesłaniem dzisiejszej Ewangelii jest: nie lękajcie się. Lęk towarzyszy nam niemalże na co dzień. Ale nie tylko w Ewangelii to słyszymy. Ja już do państwa w tej mszy świętej powiedziałem raz 'nie lękajcie się': Pan jest z wami. I kiedy usłyszymy: oto Ciało za was wydane, Krew za was wylana, modlitwa Ojcze nasz - to też jest 'nie lękajcie się'. Jesteście ważniejsi niż wróble - nie lękajcie się".
Barbara Czarska
Barbara Czarska:
Dzięki, dzięki!
Dawid S
Dawid S:
Piękne słowa Bóg zapłać
Daniela Jurkowska
Daniela Jurkowska:
Bóg zapłać! ❤ ❤ ❤
Elżbieta Antoniewicz
Elżbieta Antoniewicz:
Chwała Panu dzieki
Wanda Gryczka
Wanda Gryczka:
Bardzo dziękuję za przekazywanie nam Słowa Bożego
Jacek JGK
Jacek JGK:
💓
Maria Lewicka
Maria Lewicka:
💖
2437MT
2437MT:
youtube : ojciec kontra morderca jego córki - przebaczenie morderstwa Ewangelia Mateusza 6:12