FRANK SZWAJCARSKI PO 5 ZŁ? GLOBALNA ANALIZA FRANKA SZWAJCARSKIEGO

Witam was na moim pierwszym odcinku, Dziś przeanalizowałem dokładniej franka szwajcarskiego, który w ostatnich tygodniach sieje dość dużą pankię, co dalej na tym rynku?. W swojej metodzie używam makroekonomi oraz korelacji rożnych instrumentów. Życzę miłego oglądania
Zapraszam na moje media

Instagram: https://www.instagram.com/speculation_masterfx/

Przedstawiony materiał ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

1 komentarze:

Ksenofobiczny Tabaluga
Ksenofobiczny Tabaluga:
Czemu dopiero teraz po 4,99 tu wbiłem xd