Gdybym była pracownikiem stacji benzynowej - Iwona Bielska

Niewina, Dea Loher, reż. Paweł Miśkiewicz, scen. Barbara Hanicka, reż. światła Jacqueline Sobiszewski, Narodowy Stary Teatr w Krakowie, 2004. Pani Zucker - Iwona Bielska,
Róża - Iwona Budner, Franz - Piotr Grabowski