Henryk Sienkiewicz życie i twórczość

Artysta i niepokój wieku: Henryk Sienkiewicz 1846-1916 Sylwetka Henryka Sienkiewicza na tle burzliwej epoki, w której żył. Laureat Nagrody Nobla pracą i .

Życie i twórczość.

W Muzeum w Grudziądzu otwarto wystawę Barbary Wachowicz - „Henryk Sienkiewicz (1846 -- 1916) Dla pokrzepienia serc" Otwarcie wystawy odbyło się 15 .

Henryk Sienkiewicz (1846-1916.) Quo vadis? (1896.) A regény története Néro idejében játszódik, bemutatja a császár rövid, de véres hatalmának utolsó éveit, .