II Forum Humanum Mazurkas - dyskusja - Olgierd Łukaszewicz i Henryk Talar - aktorzy z duszą

Olgierd Łukaszewicz w sztuce " Obłoczni czyli sen o Chopinie " Grzegorza Walczaka gra rolę Fryderyka Chopina. Goście II Forum Humanum Mazurkas mieli okazję nie tylko obejrzeć to wspaniałe widowisko teatralno-koncertowe z udziałem tego wielkiego aktora scen polskich ale również wysłuchać jego zwierzeń o posłannictwie zawodowym i o marzeniu, które spełniło się dopiero przy inscenizacji utworu Grzegorza Walczaka. Tym marzeniem było zgrać rolę Fryderyka Chopina. 
Henryk Talar w spektaklu " Obłoczni czyli sen Chopina " gra rolę Juliana Fontany. Fontana był rówieśnikiem Chopina, osobistym powiernikiem, popularyzatorem dzieł Mistrza, można rzec  przyjacielem, chociaż nie do końca.. Był też kompozytorem. Chopin nie poświęcił jednak odpowiedniej uwagi jego twórczości ani jego osobie. Tutaj w dyskusji na II FHM Henryk Talar, znakomity aktor teatru i filmu, przedstawił widzom dramat Artysty - Aktora, który dążąc do doskonałości w swoim zawodzie jest zdany całkowicie na akceptację publiczności. Kunszt artystyczny trwa, dopóty żyje w sercach i umysłach odbiorców.