"Ja po prostu kocham żyć" - Danuta Szaflarska

Film zrealizowany w ramach konkursu „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczpospolitej i ich losy” - edycja 2020.

1 komentarze:

WiO
WiO:
Dziēkujē za film