Jak napisać opowiadanie ? Egzaminator podpowiada - #18 język polski

Opowiadanie twórcze. Podpowiedzi. Budowa - schemat opowiadania, więź przyczynowo-skutkowa, słownictwo. Krok po kroku podpowiadam Wam, jak napisać opowiadanie twórcze, które nawiązuje do lektury obowiązkowej. Poznanie kompozycji, więzi przyczynowo-skutkowej, słownictwa i innych elementów sprawi, że łatwiej otrzymacie ciekawe oceny czy punkty na egzaminie ósmoklasisty.