Jak się spisać? [Narodowy Spis Powszechny 2021]

1 kwietnia 2021 rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny. To szczególne wydarzenie zwłaszcza dla mniejszości narodowych i etnicznych, które w ten sposób mogą zaznaczyć swoją obecność.
To bowiem od liczby osób deklarujących swoją przynależność narodową, inną niż polska, zależy funkcjonowanie i możliwość czynnego korzystania z nadanych praw mniejszościom narodowym i etnicznym.
Pamiętaj by Mniejszości Niemieckiej nie zabrakło w Spisie Powszechnym.

W Narodowym Spisie Powszechnym pojawią się m.in. te 3 bardzo ważne pytania:
• Jaka jest Pana(i) narodowość? (Narodowości nie należy mylić z przynależnością państwową – czyli obywatelstwem!) Wybierz: NIEMIECKA

• Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej? Możesz wybrać POLSKA lub INNA
• Jakim językiem(ami) zazwyczaj posługuje się Pan(i) w domu? Wybierz:
polskim i innym(i) niż polski
wyłącznie innym(i) niż polski
i wybierz NIEMIECKI

Am 1. April 2021 beginnt die Volkszählung. Dies ist ein besonderes Ereignis, insbesondere für nationale und ethnische Minderheiten, die ihre Anwesenheit auf diese Weise kennzeichnen können.
Es ist die Anzahl der Personen, die eine andere Nationalität als Polnisch angeben, die das Funktionieren und die Möglichkeit bestimmen, die den nationalen und ethnischen Minderheiten gewährten Rechte aktiv zu nutzen.
Denken Sie daran, dass die deutsche Minderheit bei der Volkszählung nicht fehlen sollte.

Mehr Informationen finden Sie auf / więcej informacji znajdziesz na: https://spis.skgd.pl


Herausgeber / Wydawca:
Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien / Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Realisierung / Realizacja: Tomasz Kozik
Das Material wurde im Rahmen der Aufgabe "Die deutsche Minderheit nimmt an der Volkszählung teil" vorbereitet, die vom polnischen Innen- und Verwaltungsministerium und vom Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat durch den Verband der deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaften in Polen finanziert wird.

Materiał zrealizowano w ramach zadania: „Mniejszość Niemiecka bierze udział w Spisie Powszechnym” sfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Schau vorbei / Zobacz też:
https://www.skgd.pl
https://facebook.com/DeutscheMinderhe...​
https://www.instagram.com/mniejszoscn...​
https://twitter.com/NiemcywPolsce