JAK SZYBKO POLSKA WYJDZIE Z RECESJI? | Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich w rozmowie z Piotrem Gembarowskim:

- DO CZERWCA LICZBA ETATÓW W FIRMACH 10+ SPADŁA O 260 TYS.
- PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE DO CZERWCA BYŁO NIŻSZE O 44,5 ZŁ
- DLACZEGO PANDEMIA SILNIEJ ODBIŁA SIĘ NA ZATRUDNIENIU NIŻ WYNAGRODZENIACH?
- LIPIEC: PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKT. PRZEDSIĘBIORSTW – NIŻSZE O 2,3% R/R

- LIPIEC: PRZECIĘTNE WYNAGRODZ. BRUTTO – WYŻSZE O 3,8% R/R
- SKĄD DYSPROPORCJE W WYNAGRODZENIU W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI FIRMY?
- ZMNIEJSZY SIĘ LICZBA MIEJSC PRACY, CZY ZMIENI SIĘ ICH STRUKTURA?
- KONFEDERACJA LEWIATAN PRZECIWNA PODNIESIENIU PŁACY MINIMALNEJ W 2021 R.

🔸Comparic Rynki ➡️ https://bit.ly/31qUe1L
🔹Comparic Gospodarka i Polityka ➡️ https://bit.ly/2CJLRnA
🔸Comparic Biznes ➡️ https://bit.ly/3gbXxOG
🔹Comparic News ➡️ https://bit.ly/31thXhQ

Wszystkie treści pojawiające się na naszych kanałach możesz również śledzić na bieżąco na naszym playerze dostępnym na stronie https://comparic24.tv/ oraz w aplikacji na telewizor https://tiny.pl/7c8nx i urządzenia mobilne https://tiny.pl/7c844 📲.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentowane treści mają wyłącznie charakter informacyjny i prezentują opinie własne autorów. Treści te sporządzone zostały rzetelnie, z należytą starannością i nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, porady inwestycyjnej ani badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Autor oraz podmiot rozpowszechniający nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie transakcje, szkody, poniesione wydatki oraz utracone korzyści powstałe w związku z decyzjami inwestycyjnymi podejmowanymi w oparciu te treści.

Informujemy, że inwestowanie na rykach finansowych może wiązać się z istotnym poziomem ryzyka i wystąpienia znacznych strat zainwestowanych środków finansowych. Ze szczególną rozwagą należy traktować instrumenty finansowe oparte na depozycie zabezpieczającym.

Należy mieć również na uwadze, że historyczne wyniki nie stanowią gwarancji, że przyszłe rezultaty będą podobne.