Johna F. Kennedy'ego dziedzictwo - Zamknięcie konferencji (WPiA UW): KAROL WOJCIECHOWSKI

Dr Karol Wojciechowski - zamknięcie konferencji "Dziedzictwo polityczno-prawne Johna F. Kennedy'ego w świecie współczesnym"

Uniwersytet Warszawski, Aula dawnej BUW, Krakowskie Przedmieście 26/28