Kazanie ks. bp Bogdan Wojuś dn. 01.09.2013r. Sanktuarium MB Pocieszycielki Kawnice

Kawnice; Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. Odpust 1 września 2013r. Kazanie J. E. ks. bp Bogdan Wojuś. Nagranie wykonane prywatnym telefonem komórkowym podczas mszy na placu za kościołem. Kawnice koło Konina.