Konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej „Z nitki i z gliny

Konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej „Z nitki i z gliny realizowany w ramach obchodów X Dni Europejskiej Kultury Ludowej, przy współudziale Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Materi Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy, został objęty patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Tadeusza Wrony. Komitet Organizacyjny przedsięwzięcia został powołany w strukturach Muzeum Częstochowskiego, a w jego skład weszły: kustosz Elżbieta Miszczyńska, adiunkt Andżelika Bilska, asystent Agnieszka Ciuk, specjalista do spraw wydawniczych Katarzyna Jezierska, asystent Anna Goławska, asystent Ewelina Mędrala. Tegoroczna edycja konkursu swym zakresem obejmowała haft, koronkę, krawiectwo strojów, tkactwo a także pracę w glinie (garncarstwo i rzeźba figuralna). Jej celem było ukazanie kondycji sztuki ludowej, jej obecnego kształtu oraz zróżnicowania uwarunkowanego wpływami kulturowymi. Do udziału w przedsięwzięciu zostali zaproszeni twórcy ludowi z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Litwy.