Krzysztof Krawczyk nie żyje

#KrzysztofKrawczyk #Umarł # Śmierć #Covid19