MobiReg - Dziennik Elektroniczny dla Szkół Muzycznych

Prezentacja systemu dziennika elektronicznego dla szkół muzycznych. Kliknij aby przejść do konkretnego punktu:
0:25 - Referencje
0:55 - Uzupełnianie Tematu i obecności
2:56 - Interaktywny Kalendarz
4:25 - Weryfikacja uzupełnienia dziennika
5:29 - Wydruk dziennika do wersji papierowej

7:44 - Świadectwa i arkusze ocen dla szkół muzycznych
9:22 - Wykresy i zestawienia podsumowujące
10:33 - Sekretariat
11:25 - Komunikacja z rodzicami
12:52 - Aplikacja mobilna
14:12 - Serwery i bezpieczeństwo danych
14:45 - Wsparcie i bezpłatna pomoc

Zapraszamy szkoły muzyczne do kontaktu: [email protected] lub 503-793-156 / 797-906-937