Narodowy Spis Powszechny - wyniki wstępne

Materiał prezentuje wybrane dane opublikowane w dniu 26 kwietnia przez GUS dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Dane o: liczbie ludności, płci, miejscu zamieszkania, ekonomicznych grupach wieku, stanie cywilnym, kraju urodzenia, obywatelstwie i mieszkaniach