Nowe przepisy o ruchu drogowym od 1 czerwca

1 czerwca zmieniają się przepisy ruchu drogowego. Dają one pieszym, wchodzącym na pasy, prawo pierwszeństwa w ruchu przed wszystkimi pojazdami, z wyjątkiem tramwajów. To niejedyna zmiana w przepisach dotycząca pieszych. Od 1 czerwca zacznie również obowiązywać zasada, że podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym także na przejściu, pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może ograniczać możliwość obserwacji sytuacji.


Zobacz także: https://telewizja.krakow.pl/?videos=nowe-przepisy-o-ruchu-drogowym-od-1-czerwca