Pierwsza audycja lubelskiego fan klubu The Beatles u redaktora Jerzego Janiszewskiego - rok 1983

Pierwsza audycja o Fan Club-ie The Beatles w Lublinie w ówczesnej Lubelskiej Rozgłośni Radiowej przy Obrońców Pokoju 2 (obecnie Radio Lublin). Rok 1983.

Prowadzący spotkanie (poranna audycja) redaktor Jerzy Janiszewski, gość audycji ówczesny Prezes Fan Club-u The Beatles w Lublinie Krzysztof Jan Werner

Emisja: pierwszy kwartał 1983 roku.

------------------------------------
Filmik z zawartą audycją służy wyłącznie celom edukacyjnym i tożsamościowym Lubelskiego Fan Club-u The Beatles. Fan Club nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści materialnych (nigdy nie było to jego intencją) i szanuje ochronę własności intelektualnej osób trzecich. Nagranie zostało zrealizowane w studiu obecnego Radia Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, w roku 1983. Oryginalny dźwięk muzyczny usunięty na prośbę serwisu YouTube.