#PierwszeCzytanie | 13 stycznia 2022

13 stycznia 2022
#PierwszeCzytanie
1 Sm 4, 1b-11
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz koło Eben-Haezer, natomiast Filistyni rozbili obóz w Afek. Filistyni ustawili szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgorzała walka. Izraelici zostali pokonani przez Filistynów, tak że poległo na pobojowisku, na równinie, około czterech tysięcy ludzi.
Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali sobie pytanie: «Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Pańskiego z Szilo, ażeby znajdując się wśród nas, wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów».

Lud posłał więc do Szilo i przywieziono stamtąd Arkę Przymierza Pana Zastępów, który zasiada na cherubach. Przy Arce Przymierza Bożego byli tam dwaj synowie Helego: Chofni i Pinchas.
Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, aż ziemia drżała.
Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili: «Co znaczy ów głos tak gromkich okrzyków w obozie izraelskim? » Gdy dowiedzieli się, że Arka Pańska przybyła do obozu, Filistyni przelękli się. Mówili: «Bóg przybył do obozu». Mówili: «Biada nam! Nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Biada nam! Kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt wszelakie plagi na pustyni. Trzymajcie się dzielnie i bądźcie mężami, Filistyni, żebyście się nie stali niewolnikami Hebrajczyków, podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi. Bądźcie więc mężami i walczcie!»
Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów, tak że każdy uciekł do swego namiotu. Klęska to była bardzo wielka. Zginęło bowiem trzydzieści tysięcy piechoty izraelskiej. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie Helego, Chofni i Pinchas, polegli.

12 komentarze:

Daniela Jurkowska
Daniela Jurkowska:
Bogu niech będą dzięki! 🔥🙏🔥
Terra Vitts
Terra Vitts:
❤️🔥🔥🔥🕯️🔥🔥🔥❤️ BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI . ❤️🔥❤️😇🌹👏🌅❤️🔥❤️
T
T:
Bóg zapłać ♥️🙏
Ewa Wojcieszek
Ewa Wojcieszek:
Bóg zapłać🙏❤🙏
Teresa Łopata
Teresa Łopata:
Bogu niech będą dzięki!
Teresa Id
Teresa Id:
Bogu Niech będą dzieki 🌿🌹
Halina Skonieczna
Halina Skonieczna:
Chwała tobie chryste
Anna Zmysłowska
Anna Zmysłowska:
Dziękuję 😉🧡
Assen Kolev
Assen Kolev:
Bogu niech będą dzięki.
Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐
Piotr Marchlewski
Piotr Marchlewski:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Iza Waniek
Iza Waniek:
Bogu niech bedą dzięki.