#PierwszeCzytanie | 15 września 2020

15 września 2020
#PierwszeCzytanie
Hbr 5, 7-9
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

7 komentarze:

Maria Jaworska
Maria Jaworska:
JEZU ,BĄDŹ UWIELBIONY I BŁOGOSŁAWIONY ZA WSZYSTKIE ŁASKI JAKIE NAM DAJESZ 🕊️
Iwona Szymanska
Iwona Szymanska:
BÓG ZAPŁAĆ ❤️💙
Krystyna Jurgielewicz
Krystyna Jurgielewicz:
Bóg zapłać 🙏❤
Wioletta Szopa
Wioletta Szopa:
Bóg zapłać 🌻!
Barbara Alicja
Barbara Alicja:
którzy GO słuchają - słucham - nasz PAN jest - wielki - chwała PANU
Klaudia Rapacinska
Klaudia Rapacinska:
Amen
Kamil K
Kamil K:
Bog zaplac.