#PierwszeCzytanie | 24 października 2020

24 października 2020
#PierwszeCzytanie
Ef 4, 7-16
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia:
Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: «Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary».

Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.
Chodzi o to, abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast, żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko wzrastało ku Temu, który jest Głową – ku Chrystusowi. Od Niego poczynając, całe Ciało – zespalane i utrzymywane w łączności więzią umacniającą każdy z członków stosownie do jego miary – przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.

5 komentarze:

Iwona Szymanska
Iwona Szymanska:
BÓG ZAPŁAĆ ❤️💙
Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐
Malgorzata Spiewak
Malgorzata Spiewak:
Bogu niech będą dzięki 🙏💕
Beata Żurkowska
Beata Żurkowska:
💔🙏😘
Daniel Dawid Roslan
Daniel Dawid Roslan:
Bóg zapłać! Boże przemień mnie Swoim Słowem !!
fale miataja mną , jestem kruchy nędzny i słaby.. ale proszę Miej litość nade mną grzesznikiem i udziel mi łaski szczerego zaufania i oddania Tobie ! Boże przyznaje -bez Ciebie nic nie mogę, tylko upadam ranie i tonę .. Proszę przemień mnie , dotknij mnie Swoim łaską , zanurz i obmyj mnie w Swojej Swiętej Krwi i naucz mnie prawdziwie słuchać Twojego Słowa i miłować Twoją św Wolę Prosze Cię w imię Jezusa Chrystusa Amen !