#PierwszeCzytanie | 25 listopada 2020

25 listopada 2020
#PierwszeCzytanie
Ap 15, 1-4
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Ja, Jan, ujrzałem na niebie znak inny – wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag, tych ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga. I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, oraz tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, trzymających harfy Boże. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka:
«Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! Któż by się nie bał, o Panie, i nie uczcił Twojego imienia? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki».

Powiązane wiadomości:

9 komentarze:

Teresa
Teresa:
🙏♥️♥️
Małgorzata Plata
Małgorzata Plata:
❤️❤️❤️
Iwona Szymanska
Iwona Szymanska:
BÓG ZAPŁAĆ ❤️💙
Piotr Marchlewski
Piotr Marchlewski:
💚🙂💛
Genowefa Czarnecka
Genowefa Czarnecka:
Bóg zapłać 🙏
Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐
Klaudia Rapacinska
Klaudia Rapacinska:
Amen❤️🙏🏼🕊
grzegorz kasprzak
grzegorz kasprzak:
Oto Słowo Boże
Maria Mazur
Maria Mazur:
БУГ СВЕНТЫЙ ЗАПЛАЦЬ.