#PierwszeCzytanie | 28 listopada 2020

28 listopada 2020
#PierwszeCzytanie
Ap 22, 1-7
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Anioł Pański ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia rodzące dwanaście owoców – wydające swój owoc każdego miesiąca – a liście drzewa służą do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali. I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego – na ich czołach. I już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
I rzekł do mnie: «Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swego anioła, by sługom swoim ukazać, co stać się musi niebawem. A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi».

7 komentarze:

Małgosia Małgorzata
Małgosia Małgorzata:
Bóg zapłać ❤, szczęść Boże 💕.
Iwona Szymanska
Iwona Szymanska:
BÓG ZAPŁAĆ ❤️💙
Klaudia Rapacinska
Klaudia Rapacinska:
💛
niewiasta Izabela
niewiasta Izabela:
💖
Piotr Marchlewski
Piotr Marchlewski:
🙂💚
Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐
grzegorz kasprzak
grzegorz kasprzak:
Oto Słowo Boże