#PierwszeCzytanie | 30 listopada 2020 | (Iz 49, 1-6)

30 listopada 2020
#PierwszeCzytanie
Iz 49, 1-6
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: "Tyś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię". Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: "To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi".

7 komentarze:

Teresa
Teresa:
🙏♥️
Magdalena Janowiak
Magdalena Janowiak:
💜
Ryszard Różański
Ryszard Różański:
😇
Edward Lamek
Edward Lamek:
🤗🙏🖐
Iwona Szymanska
Iwona Szymanska:
BÓG ZAPŁAĆ ❤️💙
Genowefa Czarnecka
Genowefa Czarnecka:
Bóg zapłać 🙏
Dorota Szymanska
Dorota Szymanska:
Dziekuje 😀